Optimised Visitor Management.

När du tar emot besökare är det inte bara viktigt att de får ett gott intryck. Av säkerhetsskäl är det också viktigt att du har överblick över vem som kommer och går. Optimised Visitor Management är en smart, säker och användarvänlig plattform för registrering av besökare, anställda och underleverantörer. Förutom att den sparar tid för receptionisten, skyddar den både människor och lokaler och bidrar till en säkrare och mer effektiv arbetsplats.

Snabbare registrering.

Sharps system för optimerad besökshantering har intuitiv programvara och en touchskärm som gör det snabbt och enkelt för besökare att på egen hand anmäla när de anländer eller lämnar en byggnad eller avdelning. De registrerar själva sina detaljer direkt på skärmen. 

Att ha en central databas med aktuell kontaktinformation innebär ockå att du snabbt kan medeela alla i en nödsituation och skicka instruktioner vid behov. 

Enkel regelefterlevnad.

Det sparar tid för receptionisten, som varken behöver registrera besökare eller meddela den person som de kommer för att träffa. Istället skickas ett mejl eller meddelande automatiskt ut så snart gästen har anlänt. Dessutom kan bud enkelt lämna paket med den särskilda leveransknappen. 

Du kan när som helst generera en rapport i realtid för att se vem som befinner sig i byggnaden vilket också gör att du snabbt kan meddela alla i en nödsituation.

Laptop MacBook Pro
Laptops klienter business